Valmennuspäivät 

RESET.ON

VALMENNUKSET

TÄMÄN PÄIVÄN TYÖELÄMÄSSÄ INFORMAATIOTULVA, JATKUVA HEKTISYYS JA SAATAVILLA OLO KUORMITTAVAT MEITÄ ERI TAVOIN KUIN MIHIN AIEMMIN OLEMME TOTTUNEET. TÄMÄ ASETTAA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISELLE JA OMASTA JAKSAMISESTA HUOLEHTIMISELLE UUDENLAISIA HAASTEITA.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™️- VALMENNUS & AJATTELUTYYLIANALYYSI

Sisältö: Ajattelutyylien & teorian läpikäynti, erilaisten vahvuuksien ymmärrys osana työyhteisöä ja työn kuormitustekijöiden huomiointi persoonallisuustekijöiden näkökulmasta. Jokainen osallistuja saa oman raporttinsa luontaisesta ajattelutyylistään.

VALMENNUKSEN HINTA (alv. 0%): 1970€ / ryhmä (max. 20hlö) + raportti 70€ /osallistuja. Hinta sisältää 1/2pvän mittaisen ryhmävalmennuksen (tulokulma/ aihe voidaan tarpeen mukaan räätälöidä, tutustu menetelmään tästä.)

FIRSTBEAT®- VALMENNUS & HYVINVOINTIANALYYSI

Sisältö: Perehdymme stressin fysiologiseen taustaan ja senvaikutuksiin toiminnassamme, käymme läpi hyvinvointianalyysien tulkinnan case-esimerkkien avulla ja perehdymme tietotyön kuormitustekijöihin ja omien kuormitustekijöiden tunnistamiseen.

VALMENNUKSEN HINTA (alv. 0%): 159€ / osallistuja, suositeltu ryhmäkoko 10-20hlö. Hinta sisältää hyvinvointianalyysin, 2,5h ryhmävalmennuksen sekä henkilökohtaisen analyysin läpikäynnin.

RESET.ON

LUENNOT & WORKSHOPIT

1170€ + ALV. /KPL

KATKAISE STRESSIN KIERRE

Toiminnallisessa workshopissa osallistujat saavat näkökulmaa työn kuormitustekijöiden tunnistamiseen kahdesta tulokulmasta: henkilöön liittyvistä (eli inhimillisistä) ja työhön liittyvistä tekijöistä. Osallistuja oppii tunnistamaan kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ja saamaan niitä hallintaan käytännön menetelmillä.

STRESSIKÄYTTÄYTYMINEN & TUNTEET TYÖELÄMÄSSÄ

Sisältö: Pureudumme syvällisemmin stressikäyttäytymisen tunnistamiseen ja ymmärrämme sen vaikutuksia vuorovaikutustilainteisiin, tutustumme tunteiden johtamiseen ja niiden kohtaamiseen työelämässä.

PROJEKTINHALLINTA & JOHTAMINEN

Kuinka rakentaa hyvinvointia ja onnistumista tukeva toimintakulttuuri? Mitä tulee ymmärtää projektitiimin vahvuuksista ja projektin toteutustavasta hyvinvoinnin näkökulmasta? Muun muassa näitä aiheita käsitellään tässä workshopissa. Suositellaan tiimille / projektipäälliköille!

RESET.ON

VALMENNUSPAKETTI ITSEOHJAUTUVAAN TIIMIIN / JOHTAJILLE.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN YHTÄKKINEN MUUTOS, LISÄÄNTYNYT EPÄVARMUUS JA HALLITSEMATTOMUUDEN TUNNE OVAT TEKIJÖITÄ, JOTKA KUORMITTAVAT IHMISIÄ ERI TAVALLA. JA VIELÄPÄ JOKAISTA ERILAISTA IHMISTÄ ERI TAVALLA.

MUUTTUNUT TILANNE EDELLYTTÄÄ JOHTAMISELTA JA TYÖKYVYN TUKEMISELTA UUDENLAISTA LÄHESTYMISTÄ. YKSILÖLLISTEN EROJEN HUOMIOINTI, LISÄÄNTYVÄ KOMMUNIKOINNIN TARVE JA ITSETUNTEMUKSEN MERKITYS KOROSTUU.

TÄMÄ KOLMEN VALMENNUKSEN KOKONAISUUS TARJOAA TYÖKALUJA JA MENETELMIÄ TYÖKYVYN TUKEMISEEN.

HINTA ORGANISAATIOLLE:

3470€ + ALV. /RYHMÄ, MAX.15HLÖ + ANALYYSI (KOHTA 1) 70€/HLÖ

1. LUONTAISET TAIPUMUKSET™️ -VALMENNUS

Itsetuntemus ja työn kuormitustekijät

Ajattelutyylien & teorian läpikäynti, erilaisten vahvuuksien ymmärrys osana työyhteisöä ja työn kuormitustekijöiden huomiointi persoonallisuustekijöiden näkökulmasta. Jokainen osallistuja saa oman raporttinsa luontaisesta ajattelutyylistään.

2. STRESSIKÄYTTÄYTYMINEN & TUNTEET TYÖELÄMÄSSÄ

Pureudumme syvällisemmin stressiin sekä stressikäyttäytymisen tunnistamiseen ja ymmärrämme sen vaikutuksia vuorovaikutustilainteisiin. Tutustumme tunteiden johtamiseen & kohtaamiseen työelämässä ja käymme läpi stressinhallintamenetelmiä oman työn ja toiminnan johtamiseksi.

3. VUOROVAIKUTUS & KOMMUNIKOINTI

Syvennetään ymmärrystä erilaisten vuorovaikutustyylien ymmärryksestä ja niihin liittyvistä vahvuuksista & kehityshaasteista, Toiminnallisissa harjoituksissa pohditaan yhdessä vuorovaikutustyylien huomiointia projekteissa ja esimerkiksi muutosviestintään liittyen.

MENETELMÄT

LUONTAISET TAIPUMUKSET™️

Luontaiset taipumukset ovat tiedostamattomia eli automaattisia reagointimalleja, joita pidämme luonnollisina ja normaaleina. Omien taipumusten parempi ymmärtäminen synnyttää lähes aina oivalluksen, joka auttaa ymmärtämään omaa ja muiden erilaisuutta sekä omia kehityshaasteita niin omassa työssä kuin työyhteisön jäsenenä.

Tiedämme, että erilainen työ kuormittaa eri tavalla. Sen sijaan usein unohdamme, että samanlainen työ kuormittaa erilaisia ihmisiä eri tavoin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™️ – menetelmä auttaa tunnistamaan luontaisen ajattelutyylin sisältämät luontaiset vahvuudet ja kehityshaasteet. Luontaisen ajattelutyylin tunnistus auttaa ymmärtämään yksilöllisiä työn kuormitus- ja palautumistekijöitä ja kehittää projekti- ja tiimityötaitoja työyhteisössä.

Firstbeat®️ - hyvinvointianalyysi

Firstbeat®- hyvinvointianalyysin avulla saamme kattavaa informaatiota henkilön palautumisen & stressin suhteesta, palautumisesta työssä ja vapaalla sekä mm. unen laadusta – nämä kaikki ovat linkissä tietotyöläisen tärkeimmän työkalun, aivojen tietojenkäsittelyn, kuormitukseen.

 

Firstbeat®️- mittauksessa analysoidaan henkilön sykevälivaihtelua 3 vuorokauden ajan.

Mittauksen pohjalta saamme puolueetonta dataa osallistujan hyvinvoinnin tilasta ja saamme dataa sekä yksilö – että ryhmätasolla (ryhmäkoko vähintään 7 henkilöä) työhyvinvoinnin johtamisen tueksi.

Teot onnellisemman työaikakokemuksen kehittämiseksi edellyttävät päätöksiä. Päätökset puolestaan edellyttävät rohkeutta. Rohkeasti toimiminen puolestaan edellyttää sen hyväksymistä, että pelottavin hetki on hetki juuri ennen aloittamista.

Haluamme tehdä matkastasi turvallisen ja olla tukenasi ensi askeleesta alkaen. Jätäthän meille viestin yhteydenottoa varten, jotta yhteinen matka kohti onnellisempaa työaikakokemusta pääsee alkuunsa.

Kohti onnellisempaa työaikakokemusta?

Matka alkaa siitä, kun laitat meille viestiä!