Tehtävämme on vakuuttaa jokainen johtoryhmä siitä, että hyvinvointia tukeva työ tekee liiketoiminnasta kannattavampaa!

Kohti onnellisempaa työaikakokemusta

Toimintaympäristön ja maailman muutoksen seurauksena myös kompleksisuus on lisääntynyt. Tämä on johtanut siihen, että työstä aiheutuvat ja työkykyyn liittyvät kuormitustekijät ovat muuttuneet. Tietotyössä sekä toimintamallit että ihmisten yksilölliset tekijät ovat merkittävässä roolissa sekä työkyvyn että kannattavuuden näkökulmasta.

Toimintaamme ohjaavien arvojen mukaisesti tuomme valmennuksissa yhteen osaamisemme niin henkilöstön kehittämisen, työhyvinvoinnin ja johtamisen sekä toimintamallien kehittämisen saralta.

Yhdessä tekeminen

Toimintatapamme organisaatioiden kehittämisen parissa tähtää siihen, että tuomme eri liiketoiminta-alueita lähemmäs toisiaan. Tavoitteemme on rakentaa siltoja siilojen välille ja lisätä organisaation sisäistä dialogia, jotta kehityshankkeiden ja toimenpiteiden investoinnit toisivat mahdollisimman suuren hyödyn koko organisaatioon.

Inhimillisyys

One size doesn’t fit all. Modernissa johtamisessa työtä ja toimintamalleja kehitetään tiedon varassa siten, että ne huomioivat entistä paremmin yksilöllisiä eroja ja tukevat ihmisten jaksamista ja hyvinvointia. Työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen, työn laatuun, tuloksiin ja turvallisuuteen – onnistuneessa kehitystyössä tulee huomioida myös ratkaisun parissa työskentelevät ihmset.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Tiedämme unen, liikunnan sekä ravitsemuksen merkityksen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kulmakivinä. Hyvinvoinnin tukemisessa tulee lisäksi muistaa huomioida kuormitukseen liittyvät ja kuormitusta aiheuttavat tekijät. Usein hyvinvoinnin peruspilareista tingitään vedoten työstressiin ja liian kuormittavaan työpäivään. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa tulee tarkastelun keskiöön nostaa työ.

Valmennustiimi

Taru Puukko / RESET.ON toimitusjohtaja & yrittäjä

Motto: ”Kun kehitetään ihmisiä, tulee huomioida prosessit. Kun kehitetään prosesseja, tulee muistaa ihmiset.”

”Osaamisen kehittämiseen sekä henkilöstön kehittämiseen liittyvät asiat ovat olleet läheisesti läsnä arjessani työurani eri vaiheissa. Myynnin esimiestehtävissä toimiessani ja myöhemmin aloittaessani valmentajaurani uraohjauksen parissa etenkin ihmisten yksilöllisten vahvuuksien esiin nostaminen sekä osaamisen kehittäminen olivat keskeisessä osassa työtehtäviäni. Kokemukset henkilöstö -ja rekrytointialalta sekä valmentajana työelämän eri sidosryhmien parissa ovat kehittäneet minulle laajan toimialatuntemuksen sekä kyvyn syy-seuraussuhteiden ymmärrykseen. Työssäni organisaatioiden kehittämisen parissa nivon yhteen sekä liiketoiminnan tavoitteet että henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen.”

 

  •  Sertifioitu LUONTAISET TAIPUMUKSET™ – ja Firstbeat®️ – valmentaja
  • Erikoisosaamisalueet: työn kuormitustekijöiden tunnistus ja kognitiivinen ergonomia
  • Vahvuudet: systeemiajattelu, syy-seuraussuhteet

Jaakko Murtomäki / Valmennuskumppani, Breakinghill Oy

Jaakon ainutlaatuinen kyky kiteyttää ja luoda isosta kuvasta helposti ymmärrettäviä ja monistettavia prosesseja on yksi hänen supervoimistaan. Kun luodaan uusia tai kehitetään olemassa olevia perehdytys-, myynti/markkinointi- ja johtamisprosesseja, on Jaakko yli 14 vuoden kokemuksellaan oikea tekijä paikallaan.

Valmentajana Jaakko on ammattitaitoinen rakentaja, intohimoinen kehittäjä sekä sydämellinen yksilöiden kasvun mahdollistaja. Hänen analyyttinen ja tavoitteellinen otteensa yhdistettynä kykyyn kiteyttää monimutkaisiakin kokonaisuuksia selkeiksi ja yksinkertaisiksi prosesseiksi, tekevät hänestä loistavan kumppanin ja sparraajan oman kehityksen tueksi. Jaakon puoleen käännytään kun on jokin ongelma ratkaistavana, kaipaa uusia ideoita tai tarvitsee keinoja viedä omat huippuideansa käytäntöön.

Jaakon kanssa pääsee pintaa syvemmälle ja löytää keinot tehdä myymisestä itselleen luontevaa. Kaikki lähtee liikkeelle omasta missiosta, joka luo pohjan motivaatiolle, tavoitteille, jaksamiselle ja osaamiselle. Jaakon missio on mahdollistaa ratkaisevia läpimurtoja. Menestystä edeltää usein merkittävä oivallus. Oletko jo löytänyt omasi?

Jussi Niemi / Valmennuskumppani, Groundcrew

Motto: ”Don’t inspire to making a living, inspire making a difference”

 ” Työskentelyäni erilaisissa kehitys- ja asiantuntijatehtävissä eri toimialoilla toimivien yritysten ja viranomaisten kanssa on aina yhdistänyt se, että minulla on ollut mahdollisuus kehittää organisaatioiden toimintaa kokonaisuutena sidosryhmien välisten rajojen yli. Käytännönläheisestä tavastani lähestyä ratkaisuja ihmisten tarpeet huomioiden, on muodostunut kulmakivi tekemiselleni.

 Urheilu- ja ilmailutaustastani johtuen ihmisen suorituskykyyn ja selkeisiin toimintamalleihin liittyvät tekijät ohjaavat tekemistäni myös työelämässä. Työkulttuurin sekä toiminnan tehokkuuden kehittäminen ovat kokonaisuuksia, jotka tukevat toinen toisiaan. Ammattitaitoni perustuu näiden asioiden yhteen saattamiseen.”

 

  • Erikoisosaamisalueet: Johtamis- ja laatujärjestelmien kehitys & Toimintaympäristön ja sidosryhmien ymmärtäminen
  • Vahvuudet: Inhimillisyys, Kokonaisuuksien hahmottaminen & käytännönläheisyys

Tutustu palveluihin

Teot onnellisemman työaikakokemuksen kehittämiseksi edellyttävät päätöksiä. Päätökset puolestaan edellyttävät rohkeutta. Rohkeasti toimiminen puolestaan edellyttää sen hyväksymistä, että pelottavin hetki on hetki juuri ennen aloittamista.

Haluamme tehdä matkastasi turvallisen ja olla tukenasi ensi askeleesta alkaen. Jätäthän meille viestin yhteydenottoa varten, jotta yhteinen matka kohti onnellisempaa työaikakokemusta pääsee alkuunsa.

Kohti onnellisempaa työaikakokemusta?

Matka alkaa siitä, kun laitat meille viestiä!