PÄÄPÄIVÄ

AIVOTERVEYTEEN KESKITTYVÄ VALMENNUSPÄIVÄ YRITYKSILLE & ORGANISAATIOILLE!

Aivoterveydestä huolehtiminen ei ole vain yrityksen osaamispääomasta huolehtimista. Se on yrityksen pääomasta huolehtimista.

Pääpäivä on nimensä mukaisesti aivoterveyteen keskittyvä valmennuspäivä, jonka tavoitteena on tuoda täsmätyökalut aivoterveyden tukemiseen ja  sitä kautta yrityksen osaamispääomasta ja pääomasta huolehtimiseen.

Tässä osallistavassa ja käytännönläheisessä valmennuksessa syvennytään aivoterveyden osatekijöihin ja tuodaan osallistujalle konkreettisia, arkeen heti sovellettavia työkaluja oman hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi. Valmennuksessa keskitytään erityisesti siihen, miten työtä voidaan kehittää hyvinvointia tukevaksi, jotta voimavaroja ja energiaa riittää tasapainoiseen ja hyvään arkeen.

3 teemaa
3 asiantuntijaa
3 näkökulmaa

3 teemaa ⎪ 3 asiantuntijaa ⎪ 3 näkökulmaa

Valmentajat

Pääpäivä – valmennus tuo kolme oman alansa asiantuntijaa yhteen, tuoden osallistujille monipuolista osaamista ja näkökulmaa aivoterveydestä ja jaksamisesta huolehtimiseen.

Taru Puukko

Taru Puukko

Toimitusjohtaja & Valmentaja @RESET.ON Sertifioitu LUONTAISET TAIPUMUKSET™️ - ja Firstbeat®️ - valmentaja

Taru työskentelee valmentajana ja konsulttina henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin parissa. Hän on erikoistunut ammatissaan työn kuormitus – ja palautumistekijöiden tunnistamiseen, stressinhallintaan ja aivoterveyden tukemiseen.

RESET.ON:n yksi kantavista ajatuksista on auttaa yrityksiä kehittämään työtä siten, että se voi tukea paremmin henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia.

FT Nina Niemelä

FT Nina Niemelä

Toimitusjohtaja & Valmentaja @Sweducation Oy

Nina on osallistavien opetusmenetelmien ja vuorovaikutuksen asiantuntija. Hän työskentelee pedagogiikan valmennus- ja koulutustehtävissä. Intohimo löytyy kuulijaa aktivoivissa tehtävissä, aivojen eri osa-alueiden hyödyntämisessä ja kokemuksellisuudessa.

Nina toimii valmennus -ja yhteistyökumppanina RESET.ON:ssa.

Maiju Leppäluoto

Maiju Leppäluoto

Personal Trainer & Valmentaja @Tmi Maiju Leppäluoto

Maiju työskentelee Personal Trainerinä ja valmentajana hyvinvointialalla. Työssään hän on perehtynyt ihmisten hyvinvointiin niin liikunnan, ravinnon kuin henkisen hyvinvoinnin osalta. Maiju auttaa eri kuntotason omaavia ihmisiä pysyvän elämäntapamuutoksen rakentamisessa.

Maiju toimii valmennus -ja yhteistyökumppanina RESET.ON:ssa.

PÄÄPÄIVÄN TEEMAT

TEEMA 1:

Aivoterveys, kuormitustekijät ja palautumisen & stressin vaikutukset aivojen tiedonkäsittelyn toimintaan ja työn tuloksiin: Miten työtä suunnittelemalla on mahdollista huolehtia aivoterveydestä? Voiko työ tukea meidän hyvinvointia arjessa?

TEEMA 2:

Kokemukselliset menetelmät osana aivoterveyden tukemista: Kuinka terävöittää mm. priorisointi – ja keskittymiskykyä arjen kiireen keskellä? Mikä on tämän vaikutus voimavaroihin ja aivojen kuormitukseen?

TEEMA 3:

Hyvinvoinnin kolme osatekijää: Liikunnan, unen ja ravinnon merkitys aivoterveyden ylläpitämisen ja resilienssin näkökulmasta. Miten varmistaa uusien tapojen käytäntöön vientiä? Millä pienilläkin päivittäisillä teoilla on isoja vaikutuksia oman hyvinvoinnin ja aivoterveyden tukemiseen?

VALMENNUKSEN HYÖDYT

LISÄÄ VOIMAVAROJA ARKEEN JA POTKU BISNEKSEEN!

Aivoterveydellä ja sen edistämisellä on merkittävä vaikutus kokonaisvaltaiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin, sekä työn laatuun ja tuloksiin.

Aivojen kuormitus vaikuttaa muun muassa ongelmanratkaisu -ja päätöksentekokykyyn, havainnointiin, oppimiseen ja esimerkiksi priorisointikykyyn.

Aivoterveydestä huolehtimisella varmistetaan työn sujuvuuden ja työssä onnistumisen lisäksi, että yksilöllä jää voimavaroja työn ulkopuolelle hyvinvoinnin muista osatekijöistä huolehtimiseen.

 

MITÄ ILOA INVESTOINNISTA? 

  • Työpäivän aikainen palautuminen vähentää työuupumuksen riskiä
  • Työn sekä työtunnin laatu paranee
  • Hukkatyön määrä saadaan parempaan hallintaan
  • Arjen voimavarat ja jaksaminen kohentuu
  • Stressin kierre saadaan katkaistua
  • Positiivinen työaikakokemus = positiivinen asiakaskokemus
  • Elinikäisen oppimisen edellytyksistä huolehtiminen

AIKATAULU & INVESTOINTI

Valmennuspäivä on aikataulutettu siten, että taukoineen päivän kesto on 6 tuntia. Valmennus voidaan sovittaa yhteen esimerkiksi virkistys / tykypäivää, mutta se toimii myös sellaisenaan hyvänä kokonaisuutena.

Optimaalinen ryhmäkoko valmennukseen on 15-20 henkilöä. Muissa tilanteissa ja tarpeissa keskustelemme mielellään toteutuksesta kokonaistilanne huomioiden.

Valmennuksen toteutuksessa huomioidaan turvallisuus ja viranomaisten ohjeistukset. Valmennus voidaan toteuttaa joustavasti joko etäyhteyksien kautta tai livenä paikan päällä.

 

Ryhmävalmennus: 4770€

Hintaan lisätään arvonlisävero 24%.

Hinta ei sisällä mahdollisia tilakustannuksia.

Teot onnellisemman työaikakokemuksen kehittämiseksi edellyttävät päätöksiä. Päätökset puolestaan edellyttävät rohkeutta. Rohkeasti toimiminen puolestaan edellyttää sen hyväksymistä, että pelottavin hetki on hetki juuri ennen aloittamista.

Haluamme tehdä matkastasi turvallisen ja olla tukenasi ensi askeleesta alkaen. Jätäthän meille viestin yhteydenottoa varten, jotta yhteinen matka kohti onnellisempaa työaikakokemusta pääsee alkuunsa.

Teot onnellisemman työaikakokemuksen kehittämiseksi edellyttävät päätöksiä. Päätökset puolestaan edellyttävät rohkeutta. Rohkeasti toimiminen puolestaan edellyttää sen hyväksymistä, että pelottavin hetki on hetki juuri ennen aloittamista.

Haluamme tehdä matkastasi turvallisen ja olla tukenasi ensi askeleesta alkaen. Jätäthän meille viestin yhteydenottoa varten, jotta yhteinen matka kohti onnellisempaa työaikakokemusta pääsee alkuunsa.

Kohti onnellisempaa työaikakokemusta?

Matka alkaa siitä, kun laitat meille viestiä!