ETÄTYÖN JA HYVINVOINNIN JOHTAMISEN VALMENNUS

ITSEOHJAUTUVIIN TIIMEIHIN JA ORGANISAATIOILLE

Henkilöstöstä huolehtiminen on yrityksen osaamispääomasta huolehtimista.

ETÄTYÖN JA HYVINVOINNIN JOHTAMISEN VALMENNUS yhdistää LUONTAISET TAIPUMUKSET™️ -menetelmän tehokkaisiin ja konkreettisiin oman työn johtamisen menetelmiin. Valmennuksella osallistuja oppii suunnittelemaan ja johtamaan työtä tuloksellisesti siten, että kuormitustekijät, palautuminen ja aivoterveys huomioidaan.

Työelämä on muuttunut ennennäkemättömällä tavalla vuoden 2020 kuluessa, ja muutos on varmasti koskettanut jokaista toimialaa jollain tavalla. Etätyön yleistymisen seurauksena työn kuormitustekijät ja niiden painopisteet ovat muuttuneet. Olet ehkä huomannut, että ihmiset ovat kokeneet työtä ja arkea koskettaneen muutoksen hyvin eri tavalla – toiset ovat saaneet muutoksesta energiaa ja positiivisia asioita arkeen, toisia muutos on taas kuormittanut enemmän.

Erilaisesta työstä seuraa erilaista kuormitusta, se on varsin selvää. Kuinka usein sen sijaan pysähdymme pohtimaan, että samankaltainen työ kuormittaa erilaisia ihmisiä eri tavoin?

Tiedostamme, että ihmiset reagoivat erilaisiin tilanteisiin ja muutoksiin eri tavoin. Milloin kuitenkaan olemme pysähtyneet miettimään, miksi ihmiset kokevat muutokset eri tavalla?

Onnistumista ja menestymistä ruokkivaa työkulttuuria pyritään edistämään kaikin keinoin, mutta tiedämmekö, mihin meidän tulisi yksilötasolla kiinnittää huomiota, jotta tämä tavoite toteutuu?

 

ETÄTYÖN JA HYVINVOINNIN JOHTAMISEN VALMENNUSKOKONAISUUS SISÄLTÄÄ:

OSA 1: LUONTAISET TAIPUMUKSET™️- AJATTELUTYYLIN TUNNISTUS

Luontaisten ajattelutyylien & teorian läpikäynti, erilaisten ajattelutyylien vahvuuksien ymmärrys ja työn kuormitustekijöiden huomiointi yksilöllisten tekijöiden näkökulmasta. Jokainen osallistuja saa oman raportin luontaisesta ajattelutyylistään.

 

OSA 2: OMAN TYÖN JOHTAMISEN MENETELMÄT TYÖTEHTÄVIEN, KUORMITUSTEKIJÖIDEN & HYVINVOINNIN NÄKÖKULMASTA

Toiminnallisten harjoitusten avulla käydään läpi menetelmiä oman työn johtamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Osallistuja saa käytännön työkaluja oman priorisoinnin, keskittymiskyvyn ja oman työn suunnittelun tueksi palautumisen ja hyvinvoinnin osatekijät huomioiden. Keskiössä on yhtä lailla aivojen aktivointi kuin aivojen kuormitustekijät, jotta työssä osataan huomioida nämä entistä paremmin.

OSA 3: VUOROVAIKUTUKSELLISTA KOMMUNIKOINTIA

Syvennetään osallistujien ymmärrystä erilaisiin vuorovaikutustyyleihin ja niihin liittyviin vahvuuksiin ja kehityshaasteisiin. Toiminnallisissa harjoituksissa pohditaan yhdessä vuorovaikutustyylien huomiointia projekteissa ja esimerkiksi muutosviestintään liittyen. Syvennymme myös siihen, kuinka stressi vaikuttaa toimintaamme vuorovaikutustilanteissa ja harjoittelemme taitoja vuorovaikutuksellisen keskusteluyhteyden luomiseksi.

INVESTOINTI

Valmennus toteutetaan räätälöidysti joko 1,5 päivän kokonaisuutena tai yhden 1/2 päivän + kahden lyhyemmän valmennuksen kokonaisuutena. Optimaalinen ryhmäkoko on max. 20 henkilöä. Muissa tapauksissa keskustelemme mieluusti toteutuksesta kokonaistilanne huomioiden.

 

Ryhmävalmennus: 5470€

LUONTAISET TAIPUMUKSET™️ – analyysi: 70€/osallistuja

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

Valmentajat

Taru Puukko

Taru Puukko

Toimitusjohtaja & Valmentaja @RESET.ON Sertifioitu LUONTAISET TAIPUMUKSET™️ - ja Firstbeat®️ - valmentaja

Taru työskentelee valmentajana ja konsulttina henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin parissa. Hän on erikoistunut ammatissaan työn kuormitus – ja palautumistekijöiden tunnistamiseen, stressinhallintaan ja aivoterveyden tukemiseen.

RESET.ON:n yksi kantavista ajatuksista on auttaa yrityksiä kehittämään työtä siten, että se voi tukea paremmin henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia.

📞 040 962 2692
✉️ taru@reseton.fi

FT Nina Niemelä

FT Nina Niemelä

Toimitusjohtaja & Valmentaja @Sweducation Oy

Nina on osallistavien opetusmenetelmien ja vuorovaikutuksen asiantuntija. Hän työskentelee pedagogiikan valmennus- ja koulutustehtävissä. Intohimo löytyy kuulijaa aktivoivissa tehtävissä, aivojen eri osa-alueiden hyödyntämisessä ja kokemuksellisuudessa.

Nina toimii valmennus -ja yhteistyökumppanina RESET.ON:ssa.

Teot onnellimman työaikakokemuksen kehittämiseksi edellyttävät päätöksiä. Päätökset puolestaan edellyttävät rohkeutta. Rohkeasti toimiminen puolestaan edellyttää sen hyväksymistä, että pelottavin hetki on hetki juuri ennen aloittamista.

Haluamme tehdä matkastasi turvallisen ja olla tukenasi ensi askeleesta alkaen. Jätäthän meille viestin yhteydenottoa varten, jotta yhteinen matka kohti onnellisempaa työaikakokemusta pääsee alkuunsa.

Teot onnellisemman työaikakokemuksen kehittämiseksi edellyttävät päätöksiä. Päätökset puolestaan edellyttävät rohkeutta. Rohkeasti toimiminen puolestaan edellyttää sen hyväksymistä, että pelottavin hetki on hetki juuri ennen aloittamista.

Haluamme tehdä matkastasi turvallisen ja olla tukenasi ensi askeleesta alkaen. Jätäthän meille viestin yhteydenottoa varten, jotta yhteinen matka kohti onnellisempaa työaikakokemusta pääsee alkuunsa.

Kohti onnellisempaa työaikakokemusta?

Matka alkaa siitä, kun laitat meille viestiä!