Alkuperäinen julkaisu 11.12.2017

Keskustelun kääntyessä työhön ja työmarkkinoihin, huomaan usein, että sekä työntekijät että työnantajat rimpuilevat saman ongelman parissa: uusia työtä mullistavia teknologioita ja muita muutoksia tulee sitä vauhtia, että aika ei riitä kaiken uuden omaksumiseen, tekemisen fokus hukkuu kiireeseen ja ajattelu hämärtyy.

En voi olla pohtimatta, voitaisiinko tältä välttyä panostamalla enemmän ennakointityöhön?

Ennakoinnin puuttuessa on vaarana ajautua tilanteeseen, jossa oma toiminta on lähinnä reagointia markkinan muutokseen ja oma kehitys perustuu enemmän kilpailijoiden kopioimiseen kuin omaa visiota ja tavoitetta kohti menemiseen. En näe tätä tilannetta mielekkäänä kenenkään kohdalla – siksi mielelläni puhun ennakointityöstä ja sen merkityksestä.

Miksi ennakointi ja huomion kiinnittäminen työnhaku – ja työelämätaitojen kehittämiseen on tärkeää? Seuraavista näkökulmista asian lähestyminen voi auttaa ainakin kirkastamaan visiota oman työuran suunnasta.

Arvon lisä – osaaminen

Ennakointi antaa paremmat valmiudet vastata vääjäämättä tapahtuvaan työn muutokseen. Kun tiedät, mitä maailmalla tapahtuu ja seuraat aktiivisesti, mihin suuntaan oma alasi (ja muutkin toimialat) on kehittymässä, voit kehittää osaamistasi tulevaisuuden tarpeista käsin. Kun teet ajallisen investoinnin tämän aineettoman pääoman kehittämiseen, tulet tehneeksi työllesi arvon lisää, josta varmasti on etua kohdallasi omaa uraasi ja mahdollisuuksiasi ajatellen.

Kysyntä ja tarjonta – talous

Työn ja työelämän muutoksista digitaalisaatio ja teknologioiden kehittyminen eivät ole ainoita asioita, jotka meitä koskettavat. Tässä digihapatuksessa usein unohtuu, että kysynnän ja tarjonnan lait ovat yhä päteviä tänä päivänä. Mille on kysyntää nyt? Mistä puolestaan on ylitarjontaa? Entä tulevaisuudessa? Kehittämällä omaa liiketoiminta-ajattelua voit edesauttaa varmasti omaa menestymistäsi työelämässä. Edeltävät kysymykset ovat nimittäin niitä, joiden pariin myös työnantajien on pysähdyttävä – opi näkemään alasi haasteet, jotta voit tuoda niihin ratkaisun avaimet.

Lait ja muut sopimukset – politiikka

Myös työelämää koskevat lait ja muut sopimukset koskettavat meitä kaikkia. Hyväksyttävä tosiasia on se, että näitä päätöksiä ei tehdä aina työelämän intresseistä vaan poliittisista intresseistä käsin – mutta näiden päätösten kanssa meidän tulee kyetä toimimaan.

Otetaan esimerkki. Viime vuosina työttömyysturvalakiin on tullut muutoksia, muun muassa ammattisuojan lyhentäminen ja ansiosidonnaisen päivärahan leikkaukset. En ota tässä kantaa muutosten laatuun – se ei ole olennaista. Olennaista on ymmärtää se, että tämän kaltaisiin muutoksiin voi jokainen ottaa kantaa etukäteen ottamalla vastuuta omien taitojen kehittämisestä. Uusien asioiden omaksumiselle ja oppimiselle on aina paremmat edellytykset silloin, kun ei ole paniikkitilanne päällä.

Muitakin uutisointeja ja päätöksiä viimepäiviltä on, joiden vaikutusta työmarkkinaan voi pohtia. Esimerkiksi verkkokaupan arvonlisäverotukseen kohdistuva uudistus poistaa pienten tavaroiden tuontiverovapauden vuonna 2021. Miten tämä vaikuttaa verkkokauppatoimialaan? Millaisia tarpeita tämä aiheuttaa verkkokaupan toimijoilla? Tuoko tämä jotain mahdollisuuksia?

Jo edellä mainitsemiini aihealueisiin huomiota kiinnittämällä tulet avanneeksi silmiäsi muuttuvan maailman tuomiin mahdollisuuksiin. Kukaan ei yksin voi päättää tai hallita muutoksia, mutta jokainen voi ottaa kantaa muutoksiin valmistautumalla niihin etukäteen. Voin luvata, että se tekee muutoksen kanssa elämisestä helpompaa ja vaikuttaa tekemisesi laatuun positiivisesti.

Seuraavaa siirtoa voi siis pelata jo tänään, aiotko tarttua mahdollisuuteen?

-Taru